Smart Charging: nog grote stappen te zetten in internationale oplaadstandaarden

Om elektrisch vervoer in heel Europa te kunnen standaardiseren is het nodig om Smart Charging functionaliteiten toe te voegen aan de bestaande roaming protocollen en deze verder uit te breiden. Dit is een van de belangrijkste conclusies uit de ‘EV related protocol study’ van ElaadNL. Het onderzoek laat zien dat er op het gebied van Smart Charging nog een aantal stappen moet worden gezet richting internationale standaardisatie voor elektrisch vervoer in Europa.

Waarom Smart Charging?

De komende jaren zal het aantal elektrische auto’s in hoog tempo toenemen. Naar verwachting stijgt dit aantal tot 1 miljoen in 2025. Als alle e-rijders hun auto opladen tijdens de gebruikelijke piekperioden (‘s ochtends en ‘s avonds), dan leidt dit binnen 10 jaar tot overbelasting van het netwerk. Om stroomstoringen en verzwaring van het elektriciteitsnet te voorkomen moet het laden van elektrisch vervoer beter en slimmer georganiseerd worden. Door het toepassen van innovatieve technieken als Smart Charging oftewel slim laden kunnen elektrische auto’s opgeladen worden op momenten dat er lokaal veel duurzame energie beschikbaar is, bijvoorbeeld ’s nachts als de wind hard waait en er weinig vraag is naar elektriciteit.

De noodzaak van een gemeenschappelijke standaard

Elektrisch vervoer neemt toe, niet alleen in Nederland maar in heel Europa. ‘E-rijders moeten de mogelijkheid hebben om hun auto op te laden op ieder publiek toegankelijk laadstation in Europa. ‘Om incompabiliteit van de verschillende systemen te voorkomen is samenwerking in het beginstadium een vereiste’, zegt Onoph Caron, directeur ElaadNL. ‘Een gemeenschappelijke standaard zorgt ervoor dat e-rijders in heel Europa gebruik kunnen maken van een passende, veilige en betrouwbare laadoplossing. Ons protocolonderzoek voorziet netbeheerders, energieleveranciers en andere partijen van alle relevante informatie waarmee zij standaarden, netwerken en systemen op elkaar kunnen afstemmen’.

Aanbevelingen

In de ‘EV related protocol study’ onderzoekt ElaadNL een reeks protocollen (regels en richtlijnen voor datacommunicatie) die relevant zijn voor het opladen van elektrische auto’s. De studie vergelijkt verschillende functionaliteiten, zoals Smart Charging, facturatie (oplaadtarieven), reservering (beschikbaarheid laadpaal) en roaming, die e-rijders in staat stelt om hun elektrische auto op te laden op laadstations in andere Europese landen, via andere Europese energieleveranciers. De protocolanalyse toont aan dat Smart Charging aspecten slechts in twee van de vier onderzochte roaming protocollen in zeer beperkte mate voorkwamen. De studie concludeert hieruit dat er meer Smart Charging aspecten geïntegreerd moeten worden in de bestaande roaming protocollen. Daarnaast dienen er stappen gezet te worden op het gebied van roaming platforms en dient de gebruiksvriendelijke toepassing van Smart Charging versneld te worden.

Download: EV related protocol study (PDF)

Meer weten?

Wilt u meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met Paul Klapwijk via paul.klapwijk@elaad.nl

Back to overview

Our latest news