Wildlands

Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft de doelstelling om binnen enkele jaren energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd willen zij het toenemende aantal elektrische rijders faciliteren door middel van laadinfrastructuur. Smart Charging biedt Wildlands de mogelijkheid om beide aspecten optimaal te combineren. 

Wat
Bezoekers van Wildlands en het centrum van Emmen kunnen hun elektrische auto op de parkeerplaats ‘Q-Park Wildlands’ opladen op zonne-energie, zelfs als de zon niet schijnt. De combinatie van zonnepanelen, 5 laadpalen en een batterij die de stroom opslaat, maakt dit mogelijk. Daardoor kan voor het opladen van een elektrische auto optimaal gebruik worden gemaakt van zonne-energie die rechtstreeks opgewekt wordt en van de zonne-energie die in de batterij opgeslagen is.
Het doel van deze pilot is het ontwikkelen van een blauwdruk voor een dergelijk ecosysteem dat op grote schaal toegepast kan worden.

Smart Charging maakt flexibiliteit mogelijk door het laadprofiel af te stemmen op de wens van de elektrisch rijder, de capaciteit van het elektriciteitsnet en de beschikbare duurzame energie. Maar hoe manage je deze flexibiliteit? En hoe kan het net slim gemaakt worden zodat iedereen de energie krijgt die hij of zij vraagt, zonder investeringen te doen? Hoe ervaren mensen energie en duurzaamheid? Wat gebeurt er als je je auto inplugt? Al deze vragen worden beantwoord in de pilot. Bekijk hier het filmpje voor meer uitleg:

Waarom
Waar ons oude energiesysteem simpel gezegd bestaat uit het afstemmen van vraag en aanbod van grijze stroom, zorgt de toename van duurzame energie en elektrisch vervoer voor een nieuwe uitdaging. Zo komt duurzame energie op onvoorspelbare momenten, en valt de opwek hiervan voor het grootste deel niet samen met het piekverbruik van consumenten. Verder heeft het laden van een elektrische auto een grote impact op het elektriciteitsnet, dat een groter risico loopt om overbelast te raken. Om dit op een slimme manier te koppelen, wordt er door Enexis in Emmen gekeken naar de mogelijkheden van Smart Charging. 

Hoe
Op het parkeerterrein zijn vijf laadpalen geplaatst, waarop in totaal tien elektrische auto’s tegelijk kunnen laden. Deze worden in eerste instantie opgeladen via opgewekte zonne-energie van de zonnepanelen op het gebouw op de parkeerplaats. Als de opgewekte energie niet gebruikt wordt, wordt deze opgeslagen in een batterij van 50 kW. Doordat de energie lokaal opgewekt, opgeslagen en gebruikt wordt ontstaat er een duurzaam ecosysteem. Mocht er onverhoopt toch onvoldoende zonne-energie beschikbaar zijn, wordt de energie geleverd via het net. Hierdoor zijn automobilisten altijd verzekerd van een volle accu. Met dit ecosysteem wordt een belangrijke stap gezet in de ambitie om een substantiële bijdrage in CO2-reductie te realiseren.

Wanneer
Het project loopt tot eind 2018.

Wie
De deelnemers aan deze pilot zijn Wildlands Adventure Zoo Emmen, de gemeente Emmen, Enexis, Fudura, Q-Park, GE, Jean Mueller, Ecotap en ElaadNL. 

Meer informatie: 'Mini-zonnepark bij Wildlands ‘uniek voor Nederland’ - Dagblad van het Noorden

Back to overview