Vehicle-to-Grid: the Power Recycling Car

ElaadNL onderzoekt en test de mogelijkheden van Slim Laden: het variëren van de laadsnelheid op basis van beschikbare (zonne- en wind) energie, andere verbruikers of prijssignalen. In 2017 heeft ElaadNL zich als doel gesteld om Slim Laden de standaard te maken.
Daarnaast onderzoeken we een nieuwe technologie, Slim Laden 2.0: Vehicle-to-Grid.

Met Vehicle-to-Grid wordt bedoeld dat de energie in de batterij van een elektrische auto weer terug het net in gaat om dat net te ondersteunen, of om energie aan een huishouden of kantoor te leveren. De energie die de auto eerst heeft geladen wordt later dus weer gebruikt. Daarom noemt ElaadNL dit ook wel de Power Recycling Car.

Doel

Het doel van het onderzoek naar Vehicle-to-Grid is ervoor te zorgen dat deze techniek aansluit bij bestaande standaarden en protocollen die al voor ‘gewoon laden’ ontwikkeld zijn: de aansturing van de auto vanuit de laadpaal, de aansturing van de laadpaal vanuit een centraal systeem, de verrekening tussen geladen en ontladen energie, maar ook hoe een laadpaal en het achterliggende elektriciteitsnet reageren op een teruggeleverde stroom.

Omschrijving

Het onderzoek startte begin 2016 toen ElaadNL via Stedin aansloot bij het project Smart Solar Charging in Lombok, Utrecht. Toen werd ook de samenwerkingsovereenkomst met autofabrikant Renault getekend in Parijs, in het bijzijn van ZKH Willem-Alexander. De samenwerking heeft als doel een protocol te ontwikkelen waarmee een auto vanuit de laadpaal aangestuurd kan worden om energie terug te leveren aan het net, rekening houdend met de lokale eigenschappen van dat net. De V2G auto’s zullen door Renault geleverd worden en ingezet als ‘WeDriveSolar’ deelauto in Utrecht. De eerste deelauto’s zijn al geleverd, later komen daar V2G auto’s bij.

Naast de samenwerking met Renault binnen Smart Solar Charging onderzoekt ElaadNL ook in andere projecten hoe Vehicle-to-Grid invloed heeft op het elektriciteitsnet, en of er bijvoorbeeld aanvullende eisen voor de netaansluiting in een laadpaal moeten gelden.
De verwachting is dat eind 2017 de eerste concrete resultaten uit dit onderzoek opgeleverd kunnen worden.

Partners

  • Stedin
  • Renault
  • Lomboxnet
  • Last Mile Solutions


Verwante projecten

Smart Solar Charging 
CITY-zen 
Amsterdam Vehicle2Grid  

Back to overview
Do you want more information about this project?