Vehicle-to-Grid: the Power Recycling Car

ElaadNL onderzoekt Vehicle-to-Grid (V2G). V2G wil zeggen dat de energie in de batterij van een elektrische auto weer terug geleverd kan worden aan het elektriciteitsnet om zo een huishouden (of kantoor) te kunnen voorzien van stroom of om het net verder te ondersteunen. De energie die de auto eerder heeft geladen wordt later dus opnieuw gebruikt. Om deze reden noemt ElaadNL dit ook wel de Power Recycling Car.

Wat
Het project heeft als doel een protocol te ontwikkelen waarmee een auto vanuit de laadpaal aangestuurd kan worden om energie terug te leveren aan het net, rekening houdend met de lokale eigenschappen van dat net. De V2G auto’s zullen door Renault geleverd worden en ingezet als ‘WeDriveSolar’ deelauto’s in Utrecht.

Waarom
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze techniek aansluit bij bestaande standaarden en protocollen die al voor ‘gewoon laden’ ontwikkeld zijn. Bijvoorbeeld de aansturing van de auto vanuit de laadpaal, de aansturing van de laadpaal vanuit een centraal systeem, de verrekening tussen geladen en ontladen energie, maar ook hoe een laadpaal en het achterliggende elektriciteitsnet reageren op een terug geleverde stroom.

Wanneer
Het onderzoek startte begin 2016 toen ElaadNL via Stedin aansloot bij het project Smart Solar Charging in Lombok, Utrecht. Toen werd ook de samenwerkingsovereenkomst met autofabrikant Renault getekend in Parijs, in het bijzijn van ZKH Willem-Alexander. De verwachting is dat eind 2017 de eerste concrete resultaten uit dit onderzoek opgeleverd kunnen worden.

Wie
De partners in dit project zijn ElaadNL, Stedin, Renault, Lomboxnet en Last Mile Solutions.

Naast de samenwerking met Renault binnen Smart Solar Charging onderzoekt ElaadNL ook in andere projecten hoe Vehicle-to-Grid invloed heeft op het elektriciteitsnet, en of er bijvoorbeeld aanvullende eisen voor de netaansluiting in een laadpaal moeten gelden.

Verwante projecten

Smart Solar Charging 
CITY-zen 
Amsterdam Vehicle2Grid  

Back to overview
Do you want more information about this project?

Our latest news