Vehicle to grid en smart solar charging in Utrecht

De Utrechtse wijk Lombok had in 2015 een wereldprimeur met de eerste 'Vehicle-to-Grid' (V2G) laadpalen, gekoppeld aan zonnepanelen op daken in de wijk. Deze laadpalen maken het mogelijk om lokaal opgewekte duurzame energie te kunnen laden en te opslaan voor later gebruik. Een unieke proeftuin die zich razendsnel uitbreidt onder leiding van LomboXnet.

Regionaal energiesysteem

Een regionaal energiesysteem met duizend laadpunten, evenzoveel elektrische auto’s en tienduizend gekoppelde zonnepanelen. Een compleet eigen en duurzaam energiesysteem op wijkniveau. Dat is de ambitie van zeker vijftien Utrechtse gemeenten. Als eerste uitgerold in de Utrechtse wijk Lombok. Vervolgens uitgebreid naar andere wijken en andere gemeenten in de provincie.

Duurzame energie opslaan voor later gebruik

Bedoeling van het project is om als eerste regio van Europa een nieuw energiesysteem te bouwen. Op basis van zonnepanelen, windmolens, laadpalen en een groot aantal elektrische deelauto’s. Deze praktijkproef werkt aan de oplossing om een volledig duurzaam, zelfvoorzienend energiesysteem mogelijk te maken. Wanneer er veel energie nodig is, bijvoorbeeld als iedereen ’s avonds thuis komt na het werk, gaan alle auto’s een deel van de stroom die in de batterij zit terugbrengen naar de huizen. Een batterij van één elektrische auto kan namelijk een huishouden twee weken van stroom voorzien. Zo is er altijd energie beschikbaar. Onder de naam ‘We Drive Solar’ geeft Renault met het inbrengen van 150 nieuwe Renault Zoe’s dit regionale energiesysteem een impuls.

Het project geeft een goed beeld hoe Smart Charging in combinatie met terug levering het beste werkt. Door te experimenteren met slimme technieken maakt de pilot inzichtelijk hoe de wijk Lombok stroom uit zon kan koppelen aan het laden van elektrische auto’s. En via de accu daadwerkelijk gebruik kan maken van opgewekte duurzame energie. Door de ervaringen in Utrecht komen we steeds dichterbij de oplossing: de nieuwe internationale standaard die het mogelijk maakt dat alle elektrische rijders op het meest duurzame moment kunnen laden en ontladen. Eerst rijdt Nederland op zon en wind. Daarna de wereld. 

Initiatiefnemers

Het testen van het rijden op zonne-energie en terug levering aan het net is een initiatief van een consortium onder leiding van LomboXnet, bestaande uit de gemeente Utrecht, netbeheerder Stedin, General Electric, Renault, Vidyn, Last Mile Solutions, ElaadNL, BYD en Economic Board Utrecht.

Zie voor meer informatie: www.lomboxnet.nl/smart-solar-charging

Back to overview

Our latest news