Toekomst Gericht Aansluiten

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA) richt zich op ondersteuning van netbeheerders bij het voorbereiden op de grootschalige introductie en uitrol van elektrisch vervoer. Naar verwachting rijden er in Nederland in 2025 één miljoen elektrische voertuigen rond. Deze elektrische voertuigen zijn hoofdzakelijk personenauto’s, maar ook het aantal elektrische bussen (circa 5.000 in 2025), motoren en het elektrische vracht- en bestelvervoer neemt toe. Deze ontwikkeling  zorgt  voor een stijging van de aanvragen voor aansluitingen van en verzwaringen voor (semi-) publieke en private laadobjecten, zowel op laag als midden spanningsniveau en voor zowel klein- als grootverbruik.

Het aansluiten van laadpalen is een uitdaging voor netbeheerders. De wettelijke termijn om een aansluiting te realiseren is 18 weken. Dit past goed bij het aansluiten van huizen, aangezien het construeren van huizen een langdurig proces is. Voor een laadpaalaansluiting is dit anders. De koper van een elektrisch voertuig zou het liefst binnen een zo kort mogelijke periode na aanschaf van de auto willen laden. Het programma TGA helpt om het bestaande proces optimaal in te richten.

Doel
De doelstelling van TGA is een doorlooptijd van het aanvraag- en realisatieproces van drie tot zes weken en dat grote volumes laadpaalaansluitingen soepel door het proces gaan. Ook worden technische ontwikkelingen en consequenties voor regelgeving hierin meegenomen. Aansluitingen moeten goed geregistreerd worden in de systemen bij de netbeheerders én de relevante landelijke systemen (bijvoorbeeld in het Centraal Aansluitregister). De belangrijkste pijlers onder deze doelstelling zijn de volgende:

  • Optimaliseren en standaardiseren van de techniek. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld het opstellen van aansluitspecificaties waaraan nieuwe modellen laadpalen dienen te voldoen en  het voorschrijven van standaard componenten in de laadpaal.
  • Optimaliseren van het aanvraag- en realisatieproces van laadpaalaansluiting. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld de samenwerking met mijnaansluiting.nl en het verkorten van de doorlooptijd.  

Nieuwsbrief
U komt meer te weten over de actuele zaken die bij TGA spelen in de nieuwsbrieven. Bent u geïnteresseerd en wilt u de nieuwsbrieven circa eens in de twee maanden ontvangen? Stuur dan een e-mail

Hier leest u de laatste TGA nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief TGA maart 2019
Nieuwsbrief TGA januari 2019

Nieuwsbrief TGA november 2018
Nieuwsbrief TGA september 2018
Nieuwsbrief TGA juli 2018
Nieuwsbrief TGA mei 2018
Nieuwsbrief TGA februari 2018
Nieuwsbrief TGA december 2017
Nieuwsbrief TGA november 2017

Projecten 
Deze projecten zijn onderdeel van TGA en worden uitgevoerd om het doel van TGA te bereiken:

Samen Slim Aansluiten

Standaardisatie Asset Registratie

Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen

Slimme Meters

Nieuwe Aansluit Categorie

Advies oneigenlijk gebruik laadpalen

Back to overview