Slimme laadpleinen - Rotterdam

Elektrische mobiliteit groeit snel in Rotterdam en is een belangrijk instrument in het behalen van de klimaatdoelen van de stad (-49% CO2-emissie in 2030 t.o.v. 1990). Rotterdam heeft sinds 2012 ruim 900 laadpalen geplaatst in de openbare met ruim 1800 laadpunten. Een geografisch dekkend netwerk (Rotterdam: laadpaal binnen 250 meter loopafstand) is in sommige gebieden reeds bereikt. Verdichting van het netwerk kan hier o.a. door laadpleinen gerealiseerd worden om de verdere groei van elektrische auto’s op te vangen. Rotterdam verwacht bij de realisatie van laadpleinen positieve effecten op (1) de impact op de openbare ruimte, (2) maatschappelijke kosten en (3) het gebruiksgemak voor de berijders van elektrische auto’s.

Gemeente Rotterdam heeft een aanvraag gedaan voor 5 laadpleinen. Op 4 van deze 5 laadpleinen zullen innovatieve Smart Charging en V2X oplossingen worden geïmplementeerd en getest.  

Laadconcept

ElaadNL ziet de pleinen in Rotterdam als goede mogelijkheid om het voorspelalgoritme DSCAI op toe te passen. Hiermee wordt op basis van historische laaddata een voorspelling gedaan voor toekomstige laadprofielen. Hierdoor kan een laadplein efficiënt worden gebruikt, en zullen auto’s die eerder weg moeten meer vermogen krijgen dan auto’s die langer zullen blijven staan. Vooral de combinatie met deelauto’s is hier interessant, omdat de verwachting is dat deze voorspelbaar gebruik kennen. Mogelijk kan ook data van de deelauto-exploitant worden gebruikt. Daarnaast levert een voorspelagoritme essentiële data op voor de potentie van V2X, en kan terug leveren ook effectiever worden ingezet. Voertuigen die waarschijnlijk langer geparkeerd/aangesloten staan, kunnen energie leveren aan voertuigen die eerder weg moeten.

Resultaat

Het Resultaat in de vorm van een schaalbaar laadconcept is in het geval van Rotterdam een publiek beproefd voorspelalgoritme voor laadpleinen , waarmee laadpleinen efficient kunnen worden gebruikt en waar terug leveren efficiënt wordt ingezet. Dit levert op:

  1. Een mogelijk kleinere netaansluiting
  2. Voller geladen voertuigen
  3. Efficiënt gebruik van v2X; langer geparkeerde voertuigen leveren energie aan voertuigen die snel weg moeten
Back to overview

Our latest news