Netbeheerderscomponenten Laadpalen

Bij het aanvragen van een aansluiting zitten de netbeheerderscomponenten in het aansluittarief. Tijdens de introductie van de FKN (Fysieke Kleine Aansluiting) specificaties is besloten om dit tijdelijk los te laten. Fabrikanten kunnen nu kiezen waar ze de componenten inkopen en er is keuzevrijheid in merk/type componenten. Dit mag nu afwijken van de standaard HAK. De kosten van de componenten zijn voor rekening van de leveranciers/laadpaalexploitanten van de oplaadpunten als ze kiezen voor de FKN.
 
De doelstellingen van het project zijn als volgt omschreven:

  • Er worden uniforme netbeheerderscomponenten voor de netaansluiting in publieke laadpalen gebruikt (product 1).
  • Er wordt een nieuwe versie van de aansluitspecificaties (product 2) opgeleverd. Nieuwe modellen laadpalen worden gekeurd tegen de nieuwe versie van de aansluitspecificaties. Voor modellen die nu in productie zijn dienen mogelijk dispensatieafspraken te worden gemaakt om de inpassing van een slimme meter mogelijk te maken. Naast de specificaties zelf dient er een wijzigingsproces gedefinieerd te worden zodat voor alle partijen duidelijk is hoe (toekomstige) wijzigingen in de specificaties geïnitieerd en geïmplementeerd kunnen worden en dit geborgd kan worden bij de Netbeheerders.
  • Er wordt een keuze gemaakt t.a.v. welk uniform efficiënt proces gehanteerd gaat worden voor de wijze waarop netbeheerderscomponenten in laadpalen: ingekocht, gedistribueerd, geleverd en gemonteerd worden (product 3).
  • De producten 1, 2 en 3 dienen geïmplementeerd te worden in de markt (product 4).
Back to overview