Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Op het gebied van mobiliteit staat Nederland aan de vooravond van een grote verandering. Het is de ambitie om vanaf 2030 alleen nog emissieloze auto's te verkopen. Dat betekent een totaal wagenpark van 1,9 miljoen elektrische auto's ten opzichte van zo'n 60.000 op dit moment. Om al deze auto's op te laden zijn er 1,8 miljoen publieke laadpunten nodig. Dat zijn er op dit moment nog 100.000. De impact van de omschreven ambities in het klimaatakkoord is groot maar haalbaar. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) heeft Elaad gevraagd om vanuit de NAL de landelijke afspraken uit te werken in concrete acties en de regionale acties te ondersteunen.

lees de brief van de staatssecretaris

Het doel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur is voorbereid op de grootschalige uitrol van elektrisch vervoer. In de NAL wordt beschreven hoe we tot voldoende laadpunten komen om al deze auto's slim op te laden. In samenwerking met de mobiliteitsteams van de netbeheerders ontwikkelde ElaadNL tien factsheets met achtergrondinformatie over de relatie tussen de NAL en de Regionale Energiestrategieën (RES) die op dit moment ontwikkeld worden. Download de factsheets hier of neem contact met ons op voor meer informatie.

Download de factsheets

laatste update: december 2019

Factsheet NAL Nationale Agenda Laadinfrastructuur - ElaadNL Nationale Agenda Laadinfrastructuur Factsheet NAL Rol van mobiliteit in de RES - ElaadNL Rol van mobiliteit in de RES
 
Algemeen Producten Plaatsing
Factsheet NAL Terminologie - ElaadNL Terminologie Factsheet NAL Landschap Elektrisch Vervoer - ElaadNL Landschap elektrisch vervoer Factsheet NAL Aanvraagprocedure Netaansluiting - ElaadNL Aanvraagprocedure Netaansluiting
Factsheet NAL Frequently Asked Questions - ElaadNL Frequently Asked Questions Factsheet NAL E-bussen - ElaadNL Elektrische bussen Factsheet NAL Marktmodellen voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur - ElaadNL Marktmodellen uitrol laadinfrastructuur
Factsheet NAL Prognose laadinfrastructuur personenautos - ElaadNL Prognose laadinfrastructuur Factsheet NAL Typen laadinfrastructuur - ElaadNL Typen laadinfrastructuur

Handreiking visie en beleid laadinfrastructuur elektrisch vervoer

De komende jaren groeit de laadinfrastructuur in Nederland sterk. De handreiking Visie en Beleid helpt gemeenten bij het versnellen van de besluitvorming en dus de uitrol van deze nieuwe laadpalen.

Iedere gemeente moet volgens de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) voor het einde van 2020 twee beleidsdocumenten hebben:

  • een integrale visie op laadinfrastructuur
  • plaatsingsbeleid voor laadinfrastructuur

Om daarbij te ondersteunen heeft het NKL in samenwerking met ElaadNL en andere kennispartners en gemeenten de Handreiking Visie en Beleid Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer opgesteld.

Download de handreiking Visie en Beleid

Back to overview

Our latest news