Innovatie slim laden in de praktijk

Door slim te laden kan duurzame energie optimaal blijven groeien en worden gebruikt voor het rijden op elektriciteit. Hier komen de energietransitie en de transitie naar duurzame mobiliteit samen. Lokaal opgewekte energie kan ook lokaal gebruikt worden voor elektrische auto’s.

De doelstelling van het project is de synergie tussen duurzame energieopwekking en elektrisch rijden in de praktijk aan te tonen, via een optimale combinatie van duurzame opwekking, laadsturing, technologieontwikkeling, autodelen en gedragsbeïnvloeding.

Hét unieke aspect van dit innovatieve project is het praktijkgebruik van een laadpaal met lokale opslag van zonne-energie als energiebron voor een elektrisch deelauto systeem. De slimme laadpaal, met ondergrondse energieopslag, communiceert met het reserveringssysteem van de voertuigen, zodat de auto’s geladen worden wanneer nodig of wanneer er aanbod is van energie. Het doel is de accu’s van de laadpaal direct te laden met de gelijkstroom van de zonnepanelen. Wanneer nodig zorgt een omvormer dat de gelijkspanning uit de accu’s wordt omgezet in wisselspanning zoals gebruikelijk op het net.

Project_innovatief_slim_laden_grafiek

Binnen het project zullen elektrische deelauto’s worden gerealiseerd waardoor een hogere inzet- en bezettingsgraad ontstaat én door een aantrekkelijke kWh-prijs, zijn elektrische deelauto’s eerder rendabel en kunnen zij concurreren met conventionele auto’s én functioneren als enabler voor de opslag en business case van duurzame energie.

Per elektrische deelauto worden 20 zonnepanelen geplaatst. Deze dienen twee doelen: de opgewekte zonnestroom wordt tegen een aantrekkelijk grootverbruik tarief geleverd aan de deelauto’s én het hele koolstofarme concept ‘elektrische auto met groene stroom’ wordt concreet zichtbaar voor de omgeving.

De inbreng van ElaadNL betreft kennis en expertise van open slim laden protocollen en inzichten van netbeheerders qua congestiemanagement omgezet naar praktische tools voor slim laden. ElaadNL en Enexis monitoren hoe het netbelastingprofiel van de betreffende aansluitingen wijzigt (duurzame opwek én meer energieconsumptie ‘achter de meter’); met name is de vraag of de pieken op het elektriciteitsnet ook ’s winters afgevlakt zullen worden.

Project_innovatief_slim_laden_diagram

Start- en einddatum

Start: 1 januari 2017

Eind: 31 december 2020

Resultaten

  • Inzicht in het marktpotentieel voor corporate elektrische deelauto’s al dan niet in combinatie met zonnepanelen.
  • Grootschalige toepassing gerealiseerd van zonnestroom als rechtstreekse duurzame energiebron voor elektrische voertuigen: 14 elektrische deelauto’s, circa 280 zonnepanelen en 7 laadpalen met lokale opslagmogelijkheid.
  • Gestuurd laden op basis van productie van zonnestroom, reserveringssysteem van de deelauto’s en State of Charge (SOC) van de auto’s. Inzicht in de impact van elektrisch rijden door ‘prosumers’ op het elektriciteitsnet.
  • Inzicht of kosten voor elektrische deelauto vergelijkbaar worden met reguliere deelauto door verdere opschaling.
  • “Proof of concept”: gestuurd laden auto en gestuurd ontladen ondergrondse accu. Kennis over gestuurd laden en ontladen, inclusief impact op de eigen aansluiting, op de grid en inzicht in de business case.

Partners

  • Stichting Limburg Elektrisch (penvoering)
  • Ecotap
  • Enexis
  • ElaadNL
  • SunProjects
Back to overview
Downloads
Download all files at once
Do you want more information about this project?