Inductieladen

De gemeente Rotterdam werkt aan schone lucht in de stad en wil elektrisch vervoer op zoveel mogelijk manieren stimuleren. Onderdeel daarvan is het laden makkelijker maken. Dat kan door dit draadloos te doen. Daarnaast zoekt de stad een oplossing voor het toenemende aantal objecten in de openbare ruimte. Een draadloos laadstation is makkelijker in te passen dan een laadpaal.

In samenwerking met de Gemeente Rotterdam en EVConsult heeft ElaadNL onderzoek gedaan naar draadloos ofwel inductief laden van elektrische auto’s. De opdracht is aanbesteed vanuit de Gemeente Rotterdam en uitgevoerd door Engie.

Met dit consortium is meer dan een jaar gewerkt aan het voorbereiden, installeren en testen van het draadloze laadsysteem. De proef heeft veel aandacht gekregen in de media en ook is er bij de opening een Draadloos Laden Kennisevent georganiseerd.

De proef is in september 2017 afgesloten en de onderzoeksresultaten zijn openbaar gemaakt in het Report Wireless Charging Rotterdam.

Doel
Het doel van de pilot was te onderzoeken wat er bij komt kijken bij publiek draadloos laden. Met name de technische (hoe werkt het?), organisatorische (welke partijen hebben een rol?) en omgevingskaders (hoe past het in de openbare ruimte?) zijn belicht.

ElaadNL participeerde met name om te onderzoeken hoe deze nieuwe laadtechniek in de bestaande protocolarchitectuur past, en of daarmee bijvoorbeeld Slim Laden mogelijk is. Daarnaast was het doel te onderzoeken of een inductief laadsysteem ongewenste effecten op het elektriciteitsnet veroorzaakt.

Conclusies
De belangrijkste conclusies voor ElaadNL zijn als volgt:

 • Publiek draadloos laden staat nog in de kinderschoenen. Het gebruikte systeem in Rotterdam was met name gebruikt in private gebieden. De verwachting is dat draadloos laden zich daar ook als eerste gaat doorontwikkelen, voordat er sprake is van publiek draadloos laden. (Gebrek aan) Standaardisatie is hiervan de grootste oorzaak.
 • Betrouwbaarheid is belangrijker dan comfort. Pas wanneer draadloos laden net zo betrouwbaar is als laden met aan kabel zullen gebruikers het ook daadwerkelijk als comfortabeler ervaren. Er zit bij draadloos laden enige onzekerheid in het parkeren van de auto en de bevestiging krijgen of het laden is begonnen. Als een gebruiker onzeker is, sluit hij liever de kabel aan. De verwachting is dat parkeerhulp en applicaties hier snel verandering in kunnen brengen
 • Slim laden is een grotere uitdaging dan bij ‘gewoon’ laden. Het gebruikte laadsysteem in de proef was ontworpen om zo efficiënt mogelijk te laden op één specifiek vermogen. Hierdoor is slim laden lastig te implementeren. Toekomstige systemen zouden dit wel kunnen ondersteunen. ElaadNL volgt deze ontwikkelingen op de voet.
 • Standaardisatie is nog niet ver genoeg om volledige interoperabiliteit tussen auto’s en laadsystemen te garanderen. Het huidige standaardisatiewerk focust zich met name op hardware, maar in mindere mate op communicatie tussen voertuig en laadsysteem. Om volledige interoperabiliteit te garanderen zodat verschillende auto’s op verschillende systemen kunnen laden is standaardisatie op dit vlak nodig.  Door het gebruik van retro-fit systemen zoals in Rotterdam het geval is, is interoperabiliteit ook te waarborgen. Echter zal inbouw door de autofabrikant zelf de meeste betrouwbaarheid opleveren.

Vervolgonderzoek
Momenteel is er geen concreet vervolg op de pilot in Rotterdam gepland. ElaadNL staat open voor vervolgonderzoek. De volgende aspecten zouden een relevante bijdrage kunnen leveren voor een eventueel vervolgonderzoek:

 • De aansturing en het beheer van een draadloos laadsysteem vanuit een centraal backoffice (en het bepalen van de benodigde OCPP berichten) om Smart Charging mogelijk te maken.
 • De effecten van een draadloze energieoverdracht op Power Quality en andere netinvloeden.
 • Het integreren van de benodigde componenten voor een draadloos laadsysteem in bestaand straatmeubilair of een ondergrondse toepassing om een volledig ‘onzichtbaar’ laadsysteem mogelijk te maken.

Partners

 • Gemeente Rotterdam
 • EVConsult
 • ENGIE
 • HEVO Power
 • ANWB
 • EV-Box

Project_inductieladen_infographic

Back to overview
Downloads
Download all files at once
Do you want more information about this project?