Our Projects

Below you can find all projects that are the result of our research. Search directly on topic or navigate through our areas of expertise.

Nationale Agenda Laadinfrastructuur Op het gebied van mobiliteit staat Nederland aan de... Nationale Agenda Laadinfrastructuur Slim laden achter de meter Ontdek de energie-uitdagingen in de huishoudens van de... Slim laden achter de meter Smart Charging Trendmonitor Ontdek hoe Smart Charging zich ontwikkelt! Smart Charging Trendmonitor Toekomst Gericht Aansluiten Met het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA) helpt... Toekomst Gericht Aansluiten Orchestrating Smart Charging in mass Deployment Enabling mass EV deployment in the most economical way. Orchestrating Smart Charging in mass Deployment Electric Mobility Without Frontiers Develops a future proof system for smart city integration. Electric Mobility Without Frontiers Wildlands Wildlands Adventure Zoo Emmen heeft de doelstelling om... Wildlands IOTA Charging Station A working prototype of a charging station working on IOTA. IOTA Charging Station Transparent Charging Station A demonstration of how Smart Charging choices are made. Transparent Charging Station Laadlantaarns Onderzoek naar combineren laadpaal en lichtmast. Laadlantaarns Nieuwe Aansluit Categorie De huisaansluiting en laadpaalaansluiting vergeleken. Nieuwe Aansluit Categorie Elektrische bussen Elektrische bussen en hun impact op het net. Elektrische bussen Slimme Meters Uniforme slimme meters in alle publieke laadpalen. Slimme Meters Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen Verbeteren en standaardiseren netaansluiting laadpalen. Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen Standaardisatie Asset Registratie Effectieve operatie door uniforme registratie. Standaardisatie Asset Registratie Samen Slim Aansluiten Een robuust, snel en uniform aansluitproces voor laadpalen. Samen Slim Aansluiten Cybersecurity The charging infrastructure completely protected. Cybersecurity V2G: the Power Recycling Car Geladen energie vanuit een EV terugleveren aan het net. V2G: the Power Recycling Car Interflex European program to develop smart electricity networks. Interflex Invade European project on smart grid, charging and storage. Invade Frequency Containment Reserve Pilot Flexibility, the primary reserve market and Smart Charging. Frequency Containment Reserve Pilot Inductieladen Draadloos laden onderzoeken en testen in de praktijk. Inductieladen FlexPower Amsterdam 'Flexible' charging of electric cars at 200 charge points. FlexPower Amsterdam Slim laden in de praktijk De synergie tussen duurzame energie en elektrisch rijden. Slim laden in de praktijk