Toekomst Gericht Aansluiten

Het programma Toekomst Gericht Aansluiten richt zich op ondersteuning van netbeheerders bij het voorbereiden op de grootschalige introductie en uitrol van Elektrisch Vervoer (EV). Naar verwachting rijden er in Nederland in 2025 1 miljoen elektrische voertuigen rond. Deze elektrische voertuigen bestaan uit auto’s, maar ook het aantal E-bussen (circa 5000 in 2025) en het elektrische vracht- en bestelvervoer zal toenemen. De toename van EV leidt tot een toename van het aantal aanvragen voor aansluitingen van en verzwaringen voor (semi-) publieke en private laadobjecten, zowel op laag- als midden spanningsniveau en zowel klein- als grootverbruik.

Doel
Doelstelling van het programma Toekomst Gericht Aansluiten (TGA) is het aansluitproces van een laadpaal zo te maken dat er binnen 2 tot 4 weken aangesloten kan worden (de huidige doorlooptijd is ca. 20 weken) en dat grote volumes soepel door het proces gaan. Ook worden technische ontwikkelingen en consequenties voor regelgeving hierin meegenomen. Deze aansluitingen moeten ook goed geregistreerd worden in de systemen bij de netbeheerders én de relevante landelijke systemen (bijvoorbeeld het C-AR).

Resultaat
Het eindresultaat is dat zowel de individuele netbeheerders- als gemeenschappelijke / landelijke processen en systemen optimaal zijn ingericht voor het aansluiten van (semi-) publieke en private laadpalen waarmee de klanttevredenheid over het aansluitproces toeneemt door een afname van de doorlooptijd en de integrale TCO (Total Cost of Ownership) van de netbeheerders afneemt.

Projecten binnen TGA
Het programma houdt zich bezig met het optimaliseren van het aansluitproces. Deze projecten dragen daar aan bij:

Samen Slim Aansluiten

Standaardisatie Asset Registratie

Standaardisatie Netbeheerderscomponenten Laadpalen

Slimme Meters

Nieuwe Aansluit Categorie

Title image
Downloads
Download all files at once