Nieuwe versie aansluitspecificaties voor laadpalen

Congress

ElaadNL heeft in samenwerking met de netbeheerders een nieuwe versie van de landelijke aansluitspecificaties voor publieke laadpalen gepubliceerd. De specificaties, waarvan de oorsprong in 2014 ligt, zijn bedoeld om een compactere, lichtere en goedkopere laadpaal mogelijk te maken, zonder concessies te doen aan veiligheid en betrouwbaarheid.

Het is nodig om voor laadpalen met een netaansluiting aansluitspecificaties op te stellen, omdat laadpalen nieuwe objecten zijn en er veel verschillende fabrikanten zijn. Elke laadpaal gaat op een andere manier open en moet op een andere manier worden aangesloten. Vanuit de netbeheerders is er behoefte aan een richtlijn om deze objecten veilig aan te kunnen sluiten.

De nieuwe specificaties voorzien in meer aansluit categorieën (3x25A t/m 3x63A). Omdat elektrische auto’s grotere batterijen krijgen en ook vaak sneller kunnen laden, en bovendien door de toename van het aantal plug-ins de afgelopen jaren, is er meer vraag naar laadpunten met meer capaciteit. Daarnaast realiseren meer partijen zich dat laadpalen meer toekomstbestendig zijn met een Slimme Meter. Deze wordt met de nieuwe aansluitspecificaties mogelijk gemaakt. Er blijft echter ook ruimte voor partijen om de compactere meter te gebruiken in de netaansluiting.

Er zijn drie mogelijkheden in de aansluitspecificatie voor het monteren van de componenten van de netbeheerder:

  1. Gebruik maken van een gestandaardiseerde aansluitkast van de netbeheerder
  2. Zelf een aansluitkast samenstellen conform de daarvoor geldende eisen
  3. Componenten los in de laadpaal monteren conform de daarvoor geldende eisen

Daarnaast zijn de eisen rondom (aanraak)veiligheid verbeterd op basis van ervaring van de afgelopen jaren.

De specificatie is geaccordeerd door de Taakgroep InfraStructuur van Netbeheer Nederland en is daarmee landelijk geldend.

Lees verder over de specificaties laadpalen voor netbeheerders.

Back to overview

Our latest news