Zonder opslag geen omslag

Persbericht

Elektrische auto’s benutten als buffer energienet

ARNHEM/UTRECHT – PriceWaterhouseCoopers (PWC) heeft een onderzoek uitgevoerd naar knelpunten en oplossingsrichtingen voor ‘smart charging’: het slim opladen van elektrische voertuigen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht en ElaadNL, in samenwerking met MRA-Elektrisch, de overige G4 gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de Provincie Noord-Brabant.  Een van de conclusies is dat slim laden volop kansen biedt voor het halen van klimaatdoelen. Dit vraagt wel om een wijziging van de huidige regels rond het laden- en ontladen van elektrische auto’s. Het Rapport 'Smart charging van elektrische voertuigen, institutionele knelpunten en mogelijke oplossingen’ werd op dinsdag 5 december 2017 aangeboden aan de Tweede kamer.

In het regeerakkoord staat dat Nederland de CO2-uitstoot wil verminderen met 49% in 2030. ‘Smart Charging’, slim laden van elektrische voertuigen, kan ons helpen deze klimaatdoelen te halen en de energietransitie te versnellen. Overstappen op elektrisch rijden en lokaal opwekken en gebruiken van energie draagt bij aan de CO2-reductie, zeker als voertuigen worden opgeladen met groene stroom.

Waarom slim laden?
Hoe meer auto’s overschakelen op elektrisch, hoe groter de vraag naar stroom. Daarvoor moet er voldoende capaciteit in het stroomnetwerk zijn, vooral aan het begin en eind van de dag, als huishoudens veel elektriciteit gebruiken. Slim laden van elektrische auto’s kan helpen deze piekbelasting op te vangen, door vraag en aanbod van duurzame elektriciteit beter op elkaar te laten aansluiten, met behulp van tijdstip, snelheid en methode van laden.

Waarom auto als opslag gebruiken?
De accu van een elektrische auto kan inmiddels al genoeg energie opslaan om een gemiddeld huishouden ruim een week van stroom te voorzien. Tezamen vormen alle elektrische auto’s die via een oplaadpunt aan het energienet zijn gekoppeld, daarmee een enorme opslagplaats voor duurzaam opgewekte energie. Deze mogelijkheid kunnen we inzetten als onderdeel van  slim laden. Dit heeft als voordelen dat we het netwerk flexibeler maken, dat duurzame energie efficiënter gebruikt wordt en dat netbeheerders minder hoeven te investeren in nieuwe, zwaardere elektriciteitskabels in de grond.

Wat is hiervoor nodig?
In het Rapport ‘Smart charging van elektrische voertuigen, institutionele knelpunten en mogelijke oplossingen’ ** zet adviesbureau PWC op een rij wat een optimaal gebruik van elektrische auto’s op dit moment in de weg staat én welke oplossingsrichtingen er zijn.
Daarin komen onder meer deze urgente knelpunten naar voren die al op de korte termijn kunnen worden opgelost:

  • Dubbele energiebelasting: nu betalen elektrische rijders voor een tweede keer energiebelasting bij terug levering van de opgeslagen elektriciteit aan het elektriciteitsnet. Dit ontmoedigt hen hun auto beschikbaar te stellen voor opslag als onderdeel van slim laden. Oplossing is de belastingwetgeving zo aan te passen dat heen-en-weer leveren van stroom niet meer wordt aangemerkt als een product of levering, maar als een opslagdienst.
  • Te hoge (transport)tarieven voor elektrisch laden: hoe hoger de capaciteit van de aansluiting, hoe sneller een auto kan opladen, bijv. als de zon fel schijnt. Dat vergroot de flexibiliteit van energie-uitwisseling voor slim laden. Een hoge capaciteitsaansluiting is echter duurder en dus worden er vooral oplaadpalen met een lage capaciteit in de (semi-)openbare ruimte geïnstalleerd. Gewenst is een verlaagd tarief voor laadpalen die een hogere capaciteit aankunnen.
  • Meer duidelijkheid: op dit moment is nog onduidelijk wie bepaalt dat de batterij van de elektrische auto wordt ingezet voor slim laden: de eigenaar zelf, de exploitant van de laadpaal of de netbeheerder. Wie mag op welk moment het laadproces versnellen, vertragen of onderbreken? Hierover moeten afspraken worden gemaakt.

**  Download the English version: Smart Charging of electric vehicles Institutional bottlenecks and possible solutions

Petitie
Op dinsdag 5 december om 13.15 presenteren de initiatiefnemers van het rapport een petitie aan de vaste kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat. Om 14.00 volgt een toelichting in Nieuwspoort, Lange Poten 10 in Den Haag.

De initiatiefnemers vragen de Tweede kamer en de ministers van Economische Zaken & Klimaat  en Infrastructuur & Waterstaat snel stappen te nemen om deze knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Daarnaast bieden zij projecten op het gebied van slim laden in hun steden en provincies aan voor het monitoren van genoemde knelpunten en oplossingen in de praktijk.

Dit rapport kwam tot stad in nauwe samenwerking met MRA-elektrisch, Amsterdam-elektrisch, Rotterdam-elektriscg, Den Haag-elektrisch, Provincie Noord-Brabant en VNG.

Our latest news