Vernieuwde Aansluitspecificaties voor laadobjecten gepubliceerd

De vernieuwde Aansluitspecificaties voor laadobjecten zijn afgerond en gepubliceerd. Het document ‘Aansluitspecificaties laadobjecten 3x25A - 3x80A’ vormt vanaf 1 juni 2018 de basis waarop ElaadNL en de samenwerkende netbeheerders nieuwe modellen laadpalen keuren voor toelating tot het elektriciteitsnet. De eisen zijn zodanig opgesteld, dat een veilige en betrouwbare aansluiting op het openbare elektriciteitsnet gewaarborgd blijft.

Netbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid van het elektriciteitsnet. Ook wanneer laadpalen voor elektrische voertuigen op het net worden aangesloten, is het van belang dat deze zaken gewaarborgd blijven. Daarom moet ieder nieuw type publieke laadpaal worden gekeurd door de netbeheerders, alvorens deze op het elektriciteitsnet kan worden aangesloten.

Elke publieke laadpaal bevat een gedeelte (oftewel netbeheerdersgedeelte) waarin de benodigde componenten van de netbeheerder worden geplaatst om een aansluiting te kunnen realiseren op het elektriciteitsnet. Tijdens een zogenoemde Netbeheerderskeuring wordt door ElaadNL en de samenwerkende netbeheerders gekeken of de laadpaal voldoet aan de actuele Aansluitspecificaties van de netbeheerders. De vernieuwde versie hiervan is nu gepubliceerd en te downloaden op de website van ElaadNL.

Stap naar standaardisatie

De ontwikkeling van deze specificaties is een belangrijke stap naar verdere standaardisatie van de techniek in laadpalen. Het document is met name bedoeld voor producenten van deze laadobjecten. Het voordeel voor laadpaalproducenten en partijen die laadpalen in de markt zetten, is dat het netbeheerdersgedeelte van een laadpaal slechts één keer gekeurd hoeft te worden en vervolgens gebruikt kan worden door heel Nederland en in alle verzorgingsgebieden van de verschillende netbeheerders.

Slimme meter

Een belangrijke wijziging is de voorwaarde dat een slimme meter in de laadpalen geplaatst wordt. Deze slimme meter maakt het mogelijk om meetdata op afstand uit te lezen en uit te wisselen. De vernieuwde Aansluitspecificaties zijn tevens geschikt voor zwaardere aansluitingen, tot en met 3x80A. Dit vormt de basis voor sneller laden, wat past in de trend van nieuwe elektrische auto’s die op de markt komen. De publicaties zijn breder toepasbaar dan enkel op laadpalen. Ze zijn ook geschikt voor andere laadobjecten zoals laadlantaarns.

Nog niet goedgekeurde laadobjecten worden vanaf 1 juni 2018 gekeurd op basis van de vernieuwde Aansluitspecificaties. Vanaf 1 juli 2019 dienen alle nieuw te plaatsen laadobjecten minimaal te voldoen aan de vernieuwde Aansluitspecificaties. Goedgekeurde typen laadpalen worden op de website van ElaadNL geplaatst worden.

De komende periode nemen we contact op met alle laadpaalproducenten om de nieuwe specificaties te bespreken en toe te lichten. Ondertussen blijven we werken aan verdere verbetering, optimalisatie en standaardisering.

Our latest news