Uitvoeringsagenda stadslogistiek ondertekend

Op dinsdag 9 februari tekenden gemeenten, partijen uit de vervoerssector en staatssecretaris van Veldhoven de Uitvoeringsagenda Stadlogistiek. Hierin zijn afspraken vastgelegd die zero-emissie zones in steden vanaf 2025 vorm gaan geven. Partijen werken samen om een ondernemers de overstap te laten maken naar een schone bestelbus of vrachtwagen. Zo worden steden gezonder en prettiger om in te wonen en te werken en gaat de uitstoot van schadelijke gassen en fijnstof naar beneden. ElaadNL tekende ook de uitvoeringsagenda en werkt onderzoekt met  de netbeheerders hoe er tijdig voldoende slimme laadinfrastructuur kan worden aangesloten op het stroomnet.

Veertien steden hebben al formeel aangekondigd in 2025 een zero-emissiezone in te voeren. Dit aantal zal zeer waarschijnlijk oplopen tot ongeveer dertig na de zomer, verspreid over heel Nederland. Dit betekent een grote groei van het aantal elektrische vervoersmiddelen. Een dergelijke ambitie gecombineerd met de geografische spreiding van de steden levert wel de nodige uitdagingen op voor netbeheerders die de elektriciteit moeten leveren aan laadpalen en laadpleinen.

Grootschalige uitrol

“Wat voor de uitvoering van deze agenda van belang is, is timing,” zegt Rutger de Croon van ElaadNL: “Gemeenten, vervoerders én netbeheerders moeten in een vroeg stadium met elkaar om tafel om de plannen te bespreken. Het op grote schaal  aanleggen van laadinfrastructuur kan jaren in beslag nemen. Vooral wanneer er op hoog vermogen gaat laden. Wanneer men er op tijd bij is, kan dit goed ingepland worden.”

ElaadNL is als kennis- en innovatiecentrum op het gebied van Slim Laden ook betrokken bij de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Het doel van de NAL is ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur is voorbereid op de grootschalige uitrol van elektrisch vervoer. In de NAL wordt beschreven hoe we in Nederland tot voldoende laadpunten komen om al deze auto's slim op te laden.

Mobiliteitshubs

De Croon: “Als we met de Uitvoeringsagenda Stadlogistiek direct aan de slag kunnen met het nadenken over de laadmogelijkheden, dan kunnen we ook goed kijken naar andere ontwikkelingen en mogelijkheden. Interessant is bijvoorbeeld de rol lokale opslag. Ook kan er gekeken worden naar zogenoemde mobiliteitshubs aan de randen van steden, waarbij planmatig een basisnetwerk voor ZE-stadsdistributie wordt uitgerold. Er is heel veel mogelijk.”

Meer informatie over de Uitvoeringsagenda Stadlogistiek en de deelnemende partijen treft u hier: Nieuwe afspraken om steden te bevoorraden zonder CO2-uitstoot | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Meer informatie over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur treft u hier: https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/

ElaadNL heeft in dit kader in 2020 twee Outlooks gepubliceerd over zero-emissie in de binnensteden en over e-trucks. Deze zijn terug te vinden op onze website.

Our latest news