Tonnen extra CO2-winst bij slim laden en ontladen elektrische auto’s

Door slim laden (Smart Charging) van elektrische auto’s kunnen tonnen extra CO2 bespaard worden. Als elektrische auto’s daarnaast ook opgeslagen duurzame stroom terug leveren aan het stroomnet (Vehicle to Grid, V2G) kan de extra CO2 winst nog eens bijna worden verdubbeld. Dat blijkt uit de master thesis die Linda Punt schreef voor haar studie Business Information Management aan de Erasmus Universiteit.

De elektrificatie van mobiliteit levert in alle gevallen al CO2-winst op omdat het verstoken van fossiele brandstoffen wordt verminderd en doordat een elektromotor veel efficiënter is dan een verbrandingsmotor. Door daarnaast het laden door inzet van Smart Charging te optimaliseren op de beschikbaarheid van duurzame stroom, kan extra CO2 winst behaald worden. CE Delft deed hier al eens onderzoek naar. Zie: https://www.elaad.nl/news/doorrekening-extra-co2-besparing-en-lagere-kosten-door-slim-laden-elektrische-autos/

Maar welke bonus in CO2 besparing valt er te behalen als elektrische auto’s ook ingezet worden om opgeslagen duurzame stroom terug te leveren aan het net (V2G, Vehicle to Grid)? Hoewel deze techniek nog niet massaal beschikbaar is, wilden ElaadNL en Stedin wel graag weten wat de extra CO2 winst daarvan zou kunnen zijn. Studente Business Information Management aan de Erasmus Universiteit, Linda Punt, gebruikte verschillende databronnen over laden en over duurzame energie en stopte deze in modellen om hier iets over te kunnen zeggen. Uit haar onderzoek kunnen een aantal conclusies getrokken worden.

Conclusies

Belangrijkste conclusie  is dat in verschillende scenario’s (percentage duurzame energie in de stroommix) de toepassing van Smart Charging tonnen extra CO2-winst kan opleveren (zo’n 10 procent). Maar deze kan nog eens bijna verdubbelen als ook V2G ingezet wordt. De CO2 winsten nemen bij V2G toe als het aandeel duurzame energie in de stroommix ook toeneemt. Daarmee wordt deze techniek dus van groter belang naarmate we verder in de energietransitie zijn.

Een andere belangrijke conclusie is dat in dit model de maximale afname in CO2 door Smart Charging en V2G alleen mogelijk is als voldoende elektrische auto’s geschikt zijn voor deze technieken. Er zijn meer auto’s nodig om de potentiele CO2 winst volledig te benutten naarmate het aandeel duurzame energie toeneemt. De adoptie van Smart Charging en V2G zijn daarmee een cruciale succesfactor om de potentie van extra CO2 winst te verzilveren.

16-procent27-procent50-procent

Figuur 1, 2 en 3: Extra CO2-winst afgezet tegen het aantal deelnemende elektrische auto’s in drie varianten (percentage duurzame stroom 16% of 27%, 50% let op! Beide assen verschillen tussen de grafieken.) Klik op de grafieken om ze te vergroten.

Verder lezen?

De Master Thesis van Linda Punt, Erasmus Universiteit, ‘Optimal EV fleet size for renewable energy integration in the presence of smart charging and V2G’ kun je hier lezen

Bron van de foto bij dit artikel: We Drive Solar.

Our latest news