Test nieuwe Nissan Leaf 2018

Op vrijdag 20 april werd een nieuwe Nissan Leaf getest op het testlaadplein. Gekeken werd of de nieuwe versie van Nissan’s elektrische middenklasser goed kon laden op alle laadpalen van Nederland, of de Leaf klaar is voor Smart Charging en welk effect de auto heeft op het spanningsnet. De resultaten stemmen tot tevredenheid.

Het testlaadplein van ElaadNL is voorzien van bijna alle publieke laadpalen die in Nederland aanwezig zijn, inclusief snellaadstations. Voor autoproducenten is het daarom interessant om een bezoek te brengen aan ons plein in Arnhem. Er wordt getest op interoperabiliteit, smart charging en power quality. Hiervan worden uitgebreide technische analyses gemaakt die ter beschikking worden gesteld aan de producent of voor verder onderzoek.

Snellaadstations 

De nieuwe Nissan Leaf kent een aantal wezenlijke verschillen ten opzichte van zijn voorganger die ook al goed scoorde op deze drie vlakken. Zo heeft de nieuwe Leaf nu een type-2 stekker in plaats van een type 1, waarmee deze versie beter bij (snel)laadstations met een vaste stekker terecht kan. De auto laadt nu op 32 ampère, waarbij de vorige op 16 ampère laadde. Beide Leafs beschikken over een CHAdeMO-stekker, speciaal voor snelladen.

Vlekkeloos

De nieuwe Leaf werd getest op de verschillende laadpalen die in Nederland aanwezig zijn. Deze interoperabiliteitstesten verliepen vlekkeloos. Tijdens de testen op de verschillende palen is ook gekeken hoe de auto reageerde op verschillende laadsnelheden. De nieuwe Nissan Leaf is zeer geschikt voor Smart Charging gebleken en kan op verschillende tijden met verschillende laadsnelheden geladen worden zonder problemen. Hiermee kan de auto in de toekomst efficiënter gebruik maken van het aanbod van (goedkope) duurzame energie.

Power Quality

Tot slot werd de power quality getest: welke invloed heeft het laden van de auto op de spanning van het elektriciteitsnet. Hierbij wordt vooral gekeken naar eventuele verstoringen die op kunnen treden bij bijvoorbeeld het starten van het laden. Hiervoor worden alle technische data gelogd en geanalyseerd. Wanneer de uitkomsten gereed zijn worden deze gedeeld met de producent van de auto en ter beschikking gesteld voor verder onderzoek.

ElaadNL is zeer tevreden met de prestaties van de nieuwe Nissan Leaf en de samenwerking met de producent. Binnenkort gaat het testlaadplein meer auto’s testen op interoperabiliteit, smart charging en power quality. 

Our latest news