Smart Charging Outlook biedt inzicht in duurzaam laden voor de toekomst

‘Slim Laden voor elektrische auto’s moet de nationale standaard worden’

Voor iedereen die geïnteresseerd is in Smart Charging en meer wil weten over de projecten in Nederland die zich hiermee bezighouden is er nu de ‘Smart Charging Outlook’. Deze Outlook geeft een overzicht van alle lopende testen, initiatieven en pilots die de mogelijkheden onderzoeken om duurzame energie en elektrische mobiliteit beter op elkaar aan te laten sluiten. De Smart Charging Outlook is een levend document en vrij beschikbaar via www.slimladen.eu.

Smart Charging (of slim laden) is de verzamelnaam voor de technische toepassingen om elektrische auto’s veilig, efficiënt en duurzaam op te laden. De onderzoeken en pilots in de Smart Charging Outlook variëren van flexibel laden met verschillende laadvermogens in Amsterdam (Flexpower) tot het terugleveren van energie uit autobatterijen aan huishoudens in Utrecht (Vehicle-to-Grid). Volgens gebruikers en deskundigen is het cruciaal dat automobilisten overal en eenvoudig slim kunnen laden.

“Om de klimaatdoelen te behalen, dienen overheden en marktpartijen Slim Laden op grote schaal beschikbaar te maken,” zegt Matthijs Nieuwenhuis, als woordvoerder verbonden aan de Smart Charging Outlook: “Als we dit goed organiseren stoten we jaarlijks minimaal 10% minder CO2 uit en besparen we ieder jaar ook nog ruim 400 miljoen euro, doordat we ons energienetwerk niet hoeven uit te breiden. Slim Laden is klaar voor de volgende stap en moet zo snel mogelijk de nationale standaard worden.

Overzicht Slim Laden in Nederland

De Smart Charging Outlook is een initiatief van ElaadNL en kwam tot stand met medewerking van Vandebron, Alfen, de Vereniging Elektrische Rijders, de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie, New Motion en wethouder Sharon Dijksma van Amsterdam.

“De opdracht voor de toekomst is wat ons betreft duidelijk,” zegt Rutger de Croon, programmamanager bij ElaadNL. “Slim Laden is technisch mogelijk en pilots laten zien dat het werkt. Nu is het zaak dat we dit op grote schaal gaan toepassen. Daarvoor zijn landelijke en regionale overheden hard nodig, omdat deze beleid kunnen maken om Slim Laden de norm te maken. Door samen te werken met bedrijven en elektrische rijders en kennis te delen kan Slim Laden een belangrijke bijdrage leveren aan onze klimaatambities.”

Dit is ook de opdracht die de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) meegeeft. De NAL komt voort uit het klimaatakkoord en is erop gericht om de uitrol van schone elektrische mobiliteit te versnellen en eventuele hindernissen te voorkomen. De Smart Charging Outlook is een krachtig instrument om van elkaar te leren en opschaling van Slim Laden in gang te zetten.

https://slimladen.eu/

Our latest news