Slimme meter in laadpalen

Samen met de netbeheerders is besloten de slimme elektriciteitsmeter, de SMR5-meter, te installeren in laadpalen. Deze meter is in vrijwel alle laadpalen makkelijk te monteren en voldoet aan alle eisen ten aanzien van data security. De meter kan door de klant elke seconde worden uitgelezen via de P1-poort. Hiermee is deze slimme meter een belangrijk element in de hele waardeketen van slim laden oftewel smart charging.

Laadpalen moeten volgens richtlijnen van de EU worden voorzien van slimme meters. Ook vanuit de markt is deze wens steeds duidelijker geworden. Immers als de netbeheerder ieder kwartier het energieverbruik van de laadpaal meet kan de energieleverancier variabele prijzen aanbieden aan de laadpaalexploitant. Zo kan het laden van de elektrische auto goedkoper worden als de wind hard waait.

Compacte slimme meter

ElaadNL is in nauwe samenwerking met de netbeheerders tot een goede en breed gedragen oplossing gekomen met de keuze van de SMR5-meter. Bij huishoudens is deze meter ook (naar tevredenheid) toegepast. In de komende periode worden de slimme meters gemonteerd in nieuw te plaatsen laadpalen. Voor de verdere toekomst willen de netbeheerders onderzoeken of het mogelijk is een compactere slimme meter die dezelfde functionaliteit heeft te gaan gebruiken. Deze kan wellicht ook worden toegepast bij andere objecten in de openbare ruimte die geen verblijfsfunctie hebben zoals pompen, rioolgemalen en telecom-repeaters.

Meer weten over het project Slimme meters? Lees verder of stuur een e-mail naar Paul Broos.

Our latest news