Populariteit van laadpunten verder verklaard

Wetenschappers van de Universiteiten van Zilina en Napels hebben in samenwerking met ElaadNL onderzoek gedaan naar de populariteit van laadpalen. De resultaten daarvan zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke Journal IEEE Access met als titel “Predicting popularity of electric vehicle charging infrastructure in urban context”.

Het is voor netbeheerders relevant om te weten hoe en waar de groei van elektrisch rijden plaats vindt en hoe er geladen gaat worden. Om dat goed te kunnen voorspellen, wordt er veel gemodelleerd en gerekend. Onder leiding van vooraanstaande wetenschappers zijn de methoden die daarbij gebruikt worden tegen het licht gehouden en met elkaar vergeleken. Dit met als doel om populariteit bij laadpalen beter te kunnen voorspellen. Op die manier weten de netbeheerders immers waar ze extra laadpunten kunnen verwachten en hoe deze gebruikt kunnen gaan worden.

Dubbel gebruik

In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een Machine Learning methodes om de populariteit van laadpalen te kunnen voorspellen. Met deze methodes kunnen grote aantallen variabelen worden doorgerekend. Daarbij valt op dat dubbelgebruik van belang is voor laadpalen. Laadpalen die in wijken staan met verschillende functies als wonen, werken en bezoeken, worden beter gebruikt dan palen in een wijk met alleen woningen. Daarnaast zien we bij financiële dienstverlening, hotels en restaurants ook een hoger verbruik.

De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden om meer inzicht te krijgen in de impact van elektrisch vervoer op de stroomnetten en de mogelijkheden om Smart Charging te implementeren.

Zie voor het onderzoek M. Straka et al., "Predicting Popularity of Electric Vehicle Charging Infrastructure in Urban Context", in IEEE Access, vol. 8, pp. 11315-11327, 2020.

Our latest news