Nationale Agenda Laadinfrastructuur officieel van start

Op maandag 23 maart zouden tijdens een feestelijk evenement in Den Haag de samenwerkingsregio’s officieel van start gaan met het uitwerken van de doelen uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Helaas kon dit vanwege de huidige maatschappelijke omstandigheden niet doorgaan. Inmiddels is er een nieuwe vorm gevonden waarbij toch alle betrokken partijen de samenwerkingsovereenkomst kunnen tekenen. Daarmee is de uitvoering van deze grote maatschappelijke opgave nu officieel gestart.

Op 31 maart is het instellingsbesluit van de stuurgroep NAL officieel bekendgemaakt in de Staatscourant. Alle betrokken partijen gaan in de komende tijd vorm geven aan hun taken om de ambitie van 1,7 miljoen laadpunten voor 1,9 miljoen elektrische auto’s in 2030 te realiseren.

De rol van de netbeheerders en ElaadNL binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

ElaadNL vertegenwoordigt in de stuurgroep en alle werkgroepen (de belangen van) de Nederlandse Netbeheerders. Daarnaast startte ElaadNL een landelijk samenwerkingsplatform, het Regionaal Coördinatieteam Mobiliteit, waar alle regionale netbeheerders actief aan deelnemen. Bij de uitvoering van de NAL doet ElaadNL onderzoek naar onder meer de grootschalige toepassing van laadpleinen en de spelregels voor Smart Charging.

Digitale ondertekening

Voor de ondertekening van de 6 samenwerkingsovereenkomsten is een andere manier gevonden. Per regio wordt de overeenkomst digitaal verstuurd, getekend en teruggestuurd. Hierbij ondertekenen eerst de regio’s de overeenkomst, daarna André Jurjus namens Netbeheer Nederland en als laatste zet ook Stientje van Veldhoven namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat haar handtekening. Daarmee is de NAL een feit en kan er begonnen worden met de daadwerkelijke uitvoering van de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL). Alle netbeheerders spelen bij de uitwerking van deze RAL’en een prominente rol.  

Brede vertegenwoordiging

De NAL is georganiseerd op nationaal én regionaal niveau. In de NAL stuurgroep zijn verschillende partijen vertegenwoordigd. Dit zijn: het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Formule E-Team, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de netbeheerders (vertegenwoordigd door ElaadNL) en het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur.

Nationale en regionale opgaven

Regio-overschrijdende thema’s worden binnen de NAL in nationale werkgroepen opgepakt. In totaal zijn er vijf werkgroepen die zich bezighouden met het beleid rondom thema’s zoals logistiek, veiligheid en smart charging. De resultaten van deze werkgroepen wordt, daar waar relevant, uitgevoerd in de 6 NAL regio’s in Nederland. Concreet zijn dit bijvoorbeeld de criteria voor Smart Charging die terugkomen in aanbestedingen. De regio’s stellen zelf plannen van aanpak op met betrekking tot visie en beleid rondom laadinfrastructuur. Het Regionaal Coördinatieteam Mobiliteit, waarin alle netbeheerders zijn vertegenwoordigd, ondersteunt hen hierbij.

Our latest news