Eerste laadpalen goedgekeurd volgens nieuwe aansluitspecificaties

Het keuringsteam van de netbeheerders heeft, onder coördinatie van ElaadNL, begin 2021 de nieuwe aansluitspecificaties (versie 2.1) voor publieke laadinfrastructuur met een geïntegreerde netaansluiting tot 3x80A in gebruik genomen. In deze versie is onder andere meer aandacht voor de draadloze verbinding met de laadpaal. Inmiddels zijn de eerste twee laadpalen volledig goedgekeurd aan de hand van de nieuwe specificaties. Deze mogen nu geplaatst en aangesloten worden op het openbare elektriciteitsnet. Daarnaast bevinden een aantal andere laadpalen zich nog in het keuringsproces.

In juli 2020 publiceerden de netbeheerders de aansluitspecificaties v2.1, waaraan uiterlijk 1 juli 2021 voldaan moet zijn. Tot dan mogen laadpalen die voldoen aan de vorige aansluitspecificaties (versie 2.0) nog geplaatst worden. Deze periode geldt bij nieuwe laadpalen alleen voor fabrikanten die aantoonbaar aan een oplossing werken om te voldoen aan de bereikbaarheidseisen van de nieuwe specificaties.

Digitale bereikbaarheid laadpalen

Tijdens het keuringsproces tonen de fabrikanten van de goedgekeurde laadpalen aan dat een veilige en betrouwbare aansluiting op het elektriciteitsnet gewaarborgd is. Daaronder valt nu ook het aantonen dat draadloze (radio)signalen de laadpaal zowel in als uit kunnen. Deze signalen zijn cruciaal voor onder andere het op afstand uitlezen van de slimme meter en het sturen van dynamische Smart Charging profielen. In een aantal gevallen blokkeerde de behuizing dit draadloze signaal te veel. Hierdoor konden Smart Charging profielen niet naar de laadpaal gestuurd worden en kon de netbeheerder de meterstand alleen fysiek bij de laadpaal uitlezen.

Groei in slimme laadpalen

Vanaf 1 juli 2021 mogen alleen laadpalen worden geplaatst die voldoen aan versie 2.1 van de aansluitspecificaties. Veel laadpaalfabrikanten werkten daarom in de afgelopen maanden hard aan het verbeteren van de digitale bereikbaarheid van hun laadpalen. Dit resulteert inmiddels in twee goedgekeurde laadpalen. Dankzij de betere verbinding met de netbeheerders zijn deze laadpalen nog beter geschikt voor Smart Charging en het op afstand uitlezen van de meter. ElaadNL verwacht dat het aantal goedgekeurde laadpalen in de komende maanden fors zal toenemen.

Belangrijke ontwikkeling

Onoph Caron, directeur ElaadNL: “In de Nationale Agenda Laadinfrastructuur staan ambitieuze doelstellingen op het gebied van elektrische mobiliteit. Om de benodigde laadinfrastructuur toekomstbestendig te realiseren is Smart Charging cruciaal. Daarom ben ik blij dat dit mede dankzij de nieuwe aansluitspecificaties een stap dichterbij komt. Bovendien is de ontwikkeling van deze specificaties een belangrijke schakel naar verdere standaardisatie van de techniek in laadobjecten. Dit is noodzakelijk om te zorgen dat het opladen van je auto net zo eenvoudig wordt als het opladen van je telefoon.”

Download de aansluitspecificaties, bekijk het keuringsproces en bekijk de lijst met goedgekeurde laadpalen. Meer weten over de nieuwe specificaties of over het certificeren van een nieuw laadobject? Neem contact op met Gerben Spies via gerben.spies@elaad.nl.

Our latest news