Betere voorspellingen groei elektrisch vervoer door nieuw model

Presentations

Op maandag 13 november wordt het SparkCity model gepresenteerd. Met dit nieuwe model van de TU Eindhoven kunnen, rekening houdend met een veelheid aan factoren, scenario’s worden doorgerekend over de groei van elektrisch rijden. Daarbij kan worden ingezoomd op wijken en straten. Ook de effecten van beleid zoals het stimuleren van Smart Charging*, kunnen gemakkelijk worden meegenomen. Het model geeft overheden, netbeheerders en bedrijven de mogelijkheid om samen scenario’s op te stellen en door te rekenen. Zo kan het model berekenen wat de consequenties zijn van het regeringsbeleid om in 2030 alleen nog maar emissieloze auto's te verkopen.

De presentatie van het SparkCity model vindt plaats tijdens een symposium op maandag 13 november, van 12:00—17:00 in het gebouw van ElaadNL, Utrechtseweg 310 in Arnhem. Dagvoorzitter is professor Maarten Steinbuch. Auke Hoekstra (senior advisor electric mobility TU/e) en zijn team zullen de werking van het model toelichten. Daarbij maken zij nieuwe voorspellingen voor de groei van elektrisch vervoer in Nederland bekend. Sprekers uit de praktijk belichten de toepassingsmogelijkheden van SparkCity.

Het SparkCity model is een agent based model. Op basis van echte kaarten van echte wijken maakt de computer een animatie van het leven van mensen en hoe zij hun voertuigen gebruiken gedurende de dag. Allerlei aannames kunnen worden aangepast op basis van de inzichten van deskundigen uit de praktijk en het model maakt vervolgens zichtbaar wat de gevolgen hiervan zijn. Zo leiden goedkopere accu’s tot meer verkopen maar ook tot auto’s die langere afstanden afleggen en die minder vaak hoeven te laden en dit sneller kunnen doen. Een toename van elektrische auto’s kan ook leiden tot een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk in een wijk. Door gebruik te maken van Smart Charging kunnen ze het netwerk juist stabiliseren en kan er meer stroom uit zon en wind gebruikt worden. Ook de consequenties van beleid van gemeenten met betrekking tot oplaadpunten kunnen via het model zichtbaar worden gemaakt.

De naam SparkCity is een samenvoeging van twee woorden: Spark en City. ‘Spark’ refereert allereerst aan elektriciteit omdat de duurzame energiesystemen van de toekomst overwegend elektrisch zullen zijn. Spark verwijst ook aan de vonk van inspiratie die de makers met het model hopen te laten overspringen bij en tussen de partijen die bij deze transitie betrokken zijn. ‘City’ refereert aan de wijze waarop het model is opgezet, met realistische wijken waarin mensen en machines leven die op hun beurt weer de basis zijn voor de bottom-up voorspellingen van dit moderne agent-based model.

Het SparkCity model is mogelijk gemaakt door TU/e, ElaadNL (kennis- en innovatiecentrum voor Smart Charging) en NKL (Nationaal Kennisplatform laadinfrastructuur).

*Smart Charging: elektrische auto’s wel inpluggen maar pas (vol) laten laden buiten de piekuren en vooral op die momenten dat er veel stroom uit zon en wind beschikbaar is op het net.

Our latest news