ANALYSE: Is het probleem van dubbele energiebelasting bij bi-directioneel laden opgelost?

De maatregel aangekondigd op Prinsjesdag, om de dubbele energiebelasting bij energieopslag op te heffen, biedt voor bi-directioneel laden van elektrische auto’s (V2G) nog geen oplossing. De aanpassing geldt alleen voor energieopslag bij een grootverbruikersaansluiting en de meeste laadpalen vallen daar niet onder.  

Op 21 september, Prinsjesdag, presenteerde het kabinet Rutte III haar begroting voor 2022. Als deel van het Belastingplan past het kabinet de energiebelasting aan om het probleem van dubbele energiebelasting bij energieopslag op te lossen. In de huidige systematiek wordt bij energieopslag zowel energiebelasting geheven over levering aan een energieopslag installatie als over levering vanuit de energieopslag installatie terug aan het net. De wijziging tracht deze negatieve fiscale prikkel voor energieopslag weg te nemen en daarmee bij te dragen aan de flexibiliteit van het elektriciteitsnet. 

Al in 2017 constateerde PWC in een rapport dat het probleem van dubbele energiebelasting ook speelt bij bi-directioneel laden van elektrische voertuigen. Elektrische rijders betalen een tweede keer energiebelasting bij teruglevering van de in hun elektrisch voertuig opgeslagen elektriciteit aan het elektriciteitsnet. De toenmalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat kondigde in reactie op het rapport aan dat het kabinet onderzocht of de energiebelasting zou moeten worden aangepast voor elektriciteitsopslag- en conversie. 

Geen oplossing

Hoewel aanpassing van de energiebelasting noodzakelijk bleek, bieden de Prinsjesdagstukken geen oplossing voor het door PWC geschetste probleem. De gepresenteerde wijziging van de Energiebelasting lost alleen het probleem van dubbele energiebelasting op bij partijen die over een grootverbruikersaansluiting beschikken. Hiermee blijft het probleem van dubbele belasting bij bi-directioneel laden bestaan. Een grote meerderheid van laadpalen is niet aangesloten op een grootverbruikersaansluiting.

Baerte de Brey van ElaadNL vindt dat het bi-directioneel laden van elektrische voertuigen niet moet worden ontmoedigd door dubbele energiebelasting. De Brey: “Met een snelgroeiend aantal elektrische auto’s op de weg en een groeiende noodzaak voor flexibiliteit op het net kan bi-directioneel laden een steeds grotere rol spelen in het bieden van de nodige flexibiliteit.” De auto-industrie heeft inmiddels de eerste productiemodellen, zoals de Hyundai Ionic 5, op de markt gebracht die bi-directioneel laden ondersteunen. De Brey roept het kabinet dan ook op alsnog met een oplossing te komen voor de dubbele energiebelasting bij bi-directioneel laden.

Our latest news