Algoritmes sturen laden in grootschalige Europese Smart Charging proef

Zeven honderd publieke laadpalen verspreid over Nederland worden in het kader van het Europese INVADE project virtueel gebundeld alsof het twee toekomstige wijken zijn met veel laadpalen en elektrische auto’s. De hoeveelheid stroom die naar de auto’s gaat wordt aangepast aan de drukte op het lokale stroomnet in de twee wijken. Algoritmes sturen het laden zo dat  de auto’s op bepaalde tijden wat minder snel laden. Maar wel op een zodanige manier, dat EV-rijders hier weinig tot niets van merken. Hiermee doen we ervaring op met Smart Charging op grote schaal.

Op dit moment zijn er geen problemen op het stroomnet bij het laden van elektrische auto’s. Als de aantallen auto’s flink toenemen, kunnen we wel voor uitdagingen komen te staan. Omdat er buiten de piekuren een overvloed aan ruimte op het net is hoeven er geen problemen te ontstaan als we het laden van de auto’s onderling kunnen coördineren en spreiden door ze slim te laden (Smart Charging).

Om ervaring op te doen voor de toekomst, is het van groot belang hier nu experimenten mee te doen. Zodat op het moment dat het wel nodig is, we weten wat wel en niet werkt. Daarom wordt in deze proef gedaan alsof de 700 publieke laadpalen (met in totaal meer dan 1.000 laadpunten) van EVnetNL in twee wijken staan, één in Ede (Doesburgerbuurt) en één in Arnhem (Schuytgraaf-Noord). Daarmee nemen we een kijkje in de toekomst waar veel elektrische auto’s en laadpalen in een wijk zullen staan.

invade-elaadnl-ede-arnhem-smart-charging

In deze proef is ervoor gekozen om dit op een zodanige manier te doen dat EV-rijders hier weinig tot niets van merken. Dit kan omdat elektrische auto’s meestal langer ingeplugd staan dan dat ze laden. Ook met minimale aanpassingen in het laadvermogen kunnen we aantonen dat de speciaal voor dit project door ElaadNL ontwikkelde Smart Charging algoritmes werken. Voor publieke laadpalen is het al gebruikelijk dat wanneer op één laadpaal twee auto’s tegelijkertijd willen laden, de laadsnelheid van beide auto’s wordt verlaagd. Binnen het INVADE project maken we gebruik van dezelfde ruimte.

Over INVADE

INVADE is een Europees gesubsidieerd project vanuit het Horizon 2020 Research and Innovation programma. De afkorting INVADE is afgeleid van de doelstelling voor het INtegreren van elektrische Voertuigen en bAtterijen in het distributienet voor de ontsluiting van geDistribueerde en gecentraliseerde Energieopslag.

Het INVADE project is gestart op 1 januari 2017 en loopt tot eind 2019. In het project werken 12 partners samen op 5 proeflocaties (Nederland, Noorwegen, Duitsland, Spanje en Bulgarije). Uitgebreide informatie over het INVADE project is te vinden op: https://h2020invade.eu/

horizon-2020

Our latest news