Laadgedrag volgende dag prima voorspelbaar

Het is goed te voorspellen op welke tijdstippen de volgende dag wordt geladen en wat op die momenten het laadvermogen is. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Eindhoven met medewerking van ElaadNL. Eigenaren van elektrische auto’s kunnen in de toekomst tot op het kwartier weten wanneer de volgende dag de laadpaal of een laadpunt in hun buurt beschikbaar is. Dat is ook goed nieuws voor energieleveranciers en beheerders van laadpalen.

Deze resultaten komen uit onderzoek dat Can Bikcora verrichtte namens de Technische Universiteit Eindhoven. Hij publiceerde erover en gaf een presentatie afgelopen zomer tijdens een conferentie in China.

Nazir Refa is een van de medeauteurs van de wetenschappelijke publicatie: 'Prediction of Availability and Charging Rate at Charging Stations for Electric Vehicles'. De datamanager van ElaadNL leverde data en hielp Bikcora bij de analyse. Hij vertelt: “We hebben transactiedata geanalyseerd van veelgebruikte laadpalen, onder meer in Rotterdam. Wanneer werd gestart met laden en wat was de vertrektijd? Hoeveel kilowattuur werd geladen en met welk vermogen gebeurde dat? Can Bikcora’s onderzoek bewijst dat je op basis van data van de afgelopen vier weken de beschikbaarheid en het laadvermogen op de volgende dag kunt voorspellen. Tot op het kwartier nauwkeurig. Daarvoor is een model ontwikkeld. Tijdens het onderzoek is in eerste instantie gekeken naar de transactiegegevens van vijf laadpalen, maar het uiteindelijke voorspellingsmodel is gebaseerd op twee laadpalen met in totaal vier laadpunten.”

Tijdig op de hoogte

Smart Charging is een belangrijk streven in de wereld van elektrisch vervoer. De beschikbare netcapaciteit moet zó worden benut, dat consumenten altijd op tijd hun accu kunnen volladen zonder dat het net overbelast raakt. Oplossingen op het vlak van smart charging zijn voor een aanzienlijk deel afhankelijk van kennis over de energievraag en het laadvermogen op korte termijn. In dat opzicht is het een winstpunt dat nu de energievraag en het laadvermogen op lokaal niveau kunnen worden voorspeld. Energieleveranciers en beheerders van laadpalen en netbeheerders kunnen hiermee in de toekomst hun voordeel doen.

Juiste volumecapaciteit

Refa: “Energieleveranciers willen graag van tevoren weten op welke momenten bijvoorbeeld veel of weinig stroom nodig is. Wanneer moeten we aan welke volumecapaciteit voldoen? Doorgaans kopen zij energie vooraf in per uur. Kennis vooraf is helemaal belangrijk wanneer groene stroom wordt geleverd. Omdat nooit met zekerheid is te zeggen of op een bepaald moment de zon schijnt of de wind waait, is het noodzakelijk tijdig zonne- en windenergie op te slaan en die te leveren op het gewenste moment.”

Andere palen in de buurt

Bikcora nam niet alleen de transactiedata van de genoemde laadpalen onder de loep. “Hij heeft ook de gegevens bekeken van andere laadpalen in dezelfde buurt”, vertelt Refa. “De vraag was of het toegevoegde waarde heeft voor het voorspellingsmodel als we die extra data toevoegen. Kun je het laadgedrag van een laadpaal beter voorspellen als je ook de transactiegegevens hebt van andere laadpalen in de nabije omgeving? Vooralsnog bleek dat nauwelijks het geval te zijn. De data van een enkele paal volstaan.”

Wilt u meer informatie over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen via nazir.refa@elaad.nl.

Our latest news