Veel gestelde vragen

 • Wat is Smart Charging?

  Er komt steeds meer duurzame stroom uit zon en wind. Die groei gaat zo hard dat we straks op bepaalde momenten zelfs meer aanbod van stroom hebben dan er vraag is. Om die overvloed ten volle te benutten zullen we dus stroom op moeten slaan en op het beste moment gaan gebruiken. Hoe? Dat kan het beste door de snel groeiende vloot van elektrische auto’s slim op te laden via Smart Charging. Met moderne en slimme technieken zorgen we ervoor dat de elektrische auto op het juiste moment geladen wordt: bijvoorbeeld midden in de nacht als het hard waait en er verder weinig vraag naar stroom is. Of in de middag als de kracht van de zon het grootst is.

 • Hoe werkt Smart Charging?

  Je komt bijvoorbeeld om zes uur thuis en wilt de volgende dag om zeven uur s’ochtends weer met volle accu weg. Als we dat ‘dom’ doen laadt je meteen om zes uur vol vermogen op tot de accu vol is. Als dat slim gebeurt (Smart Charging) dan geef je bijvoorbeeld op een app aan dat je om 7 uur met volle accu weg wilt en slimme technieken zorgen ervoor dat midden in de nacht geladen wordt op het moment dat het hard waait en er weinig vraag naar stroom is. Overdag kan de accu gebruikt worden (als de auto dan stilstaat en aangekoppeld aan een slimme laadpaal) om lokaal opgewekte duurzame energie op te slaan als die juist ‘piekt’. Bijvoorbeeld als de zonnepanelen flink leveren. Met Smart Charging zorgt de techniek er dus voor dat we op het beste moment onze auto’s opladen.

 • Hoe hard gaat de groei van stroom uit zon en wind?

  Er komt steeds meer lokaal opgewekte duurzame stroom, windenergie en met name ook zonnestroom groeit exponentieel. En er zijn afspraken gemaakt om die groei nog te versnellen. Bij realisatie van de doelen van het Energieakkoord wordt in 2020 circa 20 - 25% van de Nederlandse elektriciteit gewonnen uit zon en wind. Dat is een vervijfvoudiging ten opzichte van het huidige aandeel stroom uit deze bronnen. De Nationale Energieverkenning 2014 schat dat 49- 53% van de in Nederland opgewekte stroom in 2030 afkomstig is van hernieuwbare bronnen. Daarbij kan de productie van elektriciteit uit zon en wind op bepaalde momenten zo groot zijn dat het aanbod groter is dan de vraag naar energie. Zo stelt TNO in het rapport ‘Naar een toekomstbestendig energiesysteem; Flexibiliteit met waarde’. Opslag van elektriciteit is volgens TNO een ideale bron van flexibiliteit.  En dan denken wij vooral aan de mogelijkheden die de capaciteit van al die accu’s in al die elektrische auto’s bieden. Via Smart Charging kan er dan bijvoorbeeld, als er een piek in zonnestroom is, extra worden opgeladen. Om na de piek weer minder te laden. Of om in de toekomst zelfs terug te kunnen leveren als er veel vraag is en weinig aanbod: het vehicle to grid principe.

  Groei zon en wind 2000 - 2014 

  Bron: CBS: gegevens over stroom uit wind en zon 2000 - 2014 (NB gegevens over zon zijn tamelijk onzeker). 

  Verwachte groei zon en wind (opgesteld vermogen)

  Bron: Tennet Rapport Monitoring Leveringszekerheid 2014-2030

 • Hoe hard groeit het aantal elektrische auto's?

  Over tien jaar, in 2025, rijden er naar verwachting 1 miljoen elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. Dat is het doel van de Rijksoverheid. En dat doel zouden we wel eens kunnen halen ook. Op dit moment lopen we voor op alle verwachtingen. Voor 2015 was het doel 20.000 elektrische auto’s en dat zijn er ondertussen al meer dan 50.000 (grotendeels plug-in-hybrides). 

  Zie voor de meest actuele cijfers van het aantal (semi) elektrische auto’s de site van RVO

 • Welke verdere groei in het aantal elektrische auto's wordt verwacht?

  De Nederlandse overheid gaat er van uit (streeft ernaar) dat er in 2020 zo’n 200.000 en in 2025 zo’n 1.000.000 elektrische voertuigen (met 3 of meer wielen) op de weg zijn. Het beleid zet hier ook op in.

  Een andere bron is het rapport van advies- en ingenieursbureau Movares “Laadstrategie Elektrisch Wegvervoer” (2013). Dit rapport beschrijft de impact van elektrisch wegvervoer op het elektriciteitsnet en bevat een aantal scenario’s voor de groei van elektrisch vervoer in Nederland. Het middelste scenario in het Movares-rapport gaat er van uit dat er in 2030 ongeveer 1,2 miljoen auto’s op de Nederlandse weg zullen rijden. Dit komt neer op circa 13% van het wagenpark. In het lage scenario is dat 750.000 en in het hoge scenario zelfs 3 miljoen.

 • Goedkoop rijden op wind en zon, kan dat?

  Jazeker. Daar gaat Smart Charging een belangrijke rol in spelen. Je kunt niet sturen wanneer de zon schijnt of wanneer de wind waait. Dat aanbod aan duurzame stroom kun je ook niet afstemmen op de vraag naar stroom. Het zal dus in de toekomst steeds vaker voor gaan komen dat met die zon- en windstroom erbij het aanbod groter is dan de vraag op dat moment. Op zondagmiddagen waarbij het erg hard waait en de zon flink schijnt komt het in Duitsland nu al af en toe voor dat de stroomprijs negatief wordt. Dan is er zoveel aanbod dat je betaald wordt om stroom af te nemen. Dat gebeurde bijvoorbeeld op een zondagmiddag in augustus 2014.

  Bron: Publicatie van Fraunhofer over Duitse stroomprijzen in 2014.

  Nu profiteren alleen grote partijen daarvan. Maar wat als er straks een miljoen elektrische auto’s zijn? Eigenlijk zijn dat een miljoen accu’s op wielen. Aangezien auto’s een groot deel van de dag stil staan en ze gezamenlijk een enorme opslagcapaciteit vertegenwoordigen, zouden ze prima ingezet kunnen worden om juist op dat soort momenten zo veel mogelijk te laden. Dat kan door het toepassen van Smart Charging. Hiermee kunnen de auto’s dus goedkoper 
  opladen en wordt tevens de lokaal opgewekte duurzame energie optimaal benut. 

 • In welke fase zitten we nu?

  Op dit moment lopen diverse proefprojecten om ervaring op te doen met Smart Charging. Daarbij zijn naast netbeheerders, het gezamenlijke kennis- en innovatiecentrum ElaadNL, ook veel andere partijen betrokken zoals universiteiten, energieleveranciers en serviceproviders. Zo kunnen in Noord-Brabant automobilisten geld besparen door te gaan laden op het moment dat stroomprijzen laag zijn. Er is een App van Eneco waarmee Tesla-rijders hetzelfde kunnen doen. En in het Utrecht wordt geëxperimenteerd met stroom van zonnepanelen rechtstreeks naar de auto en het terug leveren vanuit de auto. (link naar PROJECTEN

  Al die proeven moeten inzicht leveren hoe Smart Charging het beste toegepast kan worden. Hoe gevoelig zijn diverse groepen automobilisten bijvoorbeeld voor prijsprikkels of gaat het vooral om gemak en welke rol speelt duurzaamheid? Welke technieken werken het beste? Wat moet er allemaal geregeld worden? Al dat soort vragen worden de komende jaren beantwoord. De antwoorden op deze vragen zullen leiden tot bij automobilisten passende diensten en producten op het gebied van smart charging. Marktpartijen zullen deze producten en diensten uiteindelijk aan de automobilisten aanbieden.

 • Hoe is Smart Charging in te regelen in concessies of vergunningen?

  Als overheden zoals gemeenten en provincies nu concessies maken voor nieuwe publieke laadpalen of via vergunningen partijen toestaan publieke laadpalen te plaatsen, dan zou het goed zijn als hierin eisen worden gesteld aan de mogelijkheid tot Smart Charging. Eisen waarmee gegarandeerd is dat de palen de komende tien jaar mee kunnen met alle vormen van Smart Charging die zich de komende jaren ontwikkelen. ElaadNL, dat al veel concessies heeft ondersteund op allerlei punten, kan gemeenten of provincies ook helpen om de juiste eisen op te nemen in de concessie. De internationale open standaard OCPP (die bij stichting e-laad is begonnen) ondersteunt sinds de release van versie OCPP 1.6 ook Smart Charging. Daar kan naar verwezen worden. Voor nu heeft ELaadNL een aantal specificaties opgeschreven waarmee de laadpalen toekomstbestendig Smart Charging kunnen  toepassen. Ook voor gemeenten die het vergunningenmodel hanteren is het mogelijk en verstandig om te eisen dat publieke laadpalen Smart Charging kunnen toepassen op een toekomstbestendige wijze.

  Voorwaarden voor Smart Charging (pdf)

 • Is stroom terug leveren aan het net ook mogelijk?

  Met de techniek van het terugleveren van stroom van de auto naar het net worden nu de eerste ervaringen opgedaan. Zo loopt er een proef met deze vehicle to grid techniek in de Utrechtse wijk Lombok: LomboXnet. NU is het nog niet op grote schaal mogelijk maar in de toekomst mogelijk wel. Dan kan de volle accu, geladen op momenten met veel aanbod aan stroom uit zon en wind stroom leveren op momenten dat er juist weinig aanbod van duurzame stroom is. Zo wordt het nog gemakkelijker om de overvloed aan stroom uit zon en wind optimaal te benutten.

 • Meer weten?

  Wilt u meer weten over Smart Charging, het belang ervan en de mogelijkheden? ElaadNL helpt u graag. Ook met heel concrete stappen als het aanleveren van de juiste specificaties voor een aanbesteding. Wij zijn een kennis- en expertisecentrum op het gebied van slimme laadinfrastructuur en doen dat in opdracht van netbeheerders zoals Alliander, Stedin, Cogas en Enexis. We delen onze kennis graag met gemeenten en andere partijen; gaan het gesprek aan over wensen en ideeën; leveren maatwerk; duurzame innovaties; interessante vormen van samenwerking.

  Onze contactgegevens:
  ElaadNL
  info@elaad.nl
  026 - 31 20 223

  Utrechtseweg 310
  Kantoorgebouw B42
  6812 AR Arnhem

Volg ons via

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Meldt u zich dan aan via onderstaand formulier. U ontvangt dan (maandelijks) de nieuwsbrief van ElaadNL.

Naam
E-mail