Veelgestelde vragen

Hoe kan ik een aansluiting van een laadpaal op het openbare elektriciteitsnet regelen?

ElaadNL vormt de centrale ingang voor aansluitingen van laadpalen voor elektrische auto’s op het openbare elektriciteitsnet. ElaadNL helpt u hierbij namens de deelnemende netbeheerders Cogas, Endinet, Enexis, Liander, Stedin en Westland Infra. ElaadNL is onderdeel van de diensten door netbeheerders en brengt hiervoor geen kosten in rekening. Een checklist met belangrijke zaken en een globaal stappenplan van de aansluitingsprocedure vindt u hier.

Wie kan een aansluiting aanvragen bij ElaadNL?
Iedereen kan een aanvraag voor een aansluiting indienen bij ElaadNL. Wij adviseren particulieren die een laadpaal op gemeentegrond wensen om contact op te nemen met de betreffende gemeente om de mogelijkheden te bespreken.

In welk geval kan een plaatselijke installateur een aansluiting voor een laadpaal verzorgen en in welk geval kan ElaadNL de aansluiting verzorgen?

  1. Indien een e-rijder een laadpaal kan plaatsen op eigen terrein en kan aansluiten op de eigen private aansluiting, geniet dit veelal de voorkeur. De netbeheerder hoeft in dit geval geen goedkeuring te geven op de laadpaal en er hoeft geen nieuwe aansluiting aangevraagd te worden. De aansluiting kan geregeld worden met een plaatselijke installateur. De installateur kan op basis van de situatie in de meterkast een inschatting maken van de benodigde aanpassingen.
  2. Indien een laadpaal niet geplaatst kan worden op eigen terrein, maar wel op gemeentegrond, en indien de laadpaal rechtstreeks aangesloten wordt op het openbare elektriciteitsnet kan er een aansluiting aangevraagd worden bij ElaadNL. Indien de laadpaal op gemeentegrond komt te staan, dient de gemeente hiervoor een akkoord te geven. ElaadNL helpt u hierbij namens de deelnemende netbeheerders Cogas, Endinet, Enexis, Liander, Stedin en Westland Infra.

Kan ik de aansluiting ook rechtstreeks aanvragen bij mijn eigen netbeheerder?
ElaadNL neemt centraal alle aanvragen voor aansluitingen van laadpalen in behandeling namens de volgende netbeheerders: Cogas, Endinet, Enexis, Liander, Stedin of Westland Infra. Indien de gewenste locatie voor uw laadpaal zich in het gebied van een andere netbeheerder bevindt, kunt u rechtstreeks contact met uw netbeheerder opnemen.

Wat kost een aansluiting?
De tarieven voor de aansluiting worden halfjaarlijks door de netbeheerders vastgesteld. Uw tarief is afhankelijk van de gewenste aansluiting en uw netbeheerder. Let op: de kosten van een aansluiting omvatten de eenmalige kosten van de aansluiting en de jaarlijkse kosten voor het onderhoud van de aansluiting. Klik op uw netbeheerder voor de actuele tarieven: CogasEndinetEnexisLianderStedin en Westland Infra.

Hoe lang duurt het voordat de aansluiting is gerealiseerd?
Dit is afhankelijk van de situatie en verschilt per netbeheerder. Wij begeleiden u namens de deelnemende netbeheerders tijdens het gehele traject. De planning zal gedurende het traject met u afgestemd worden. De wettelijke termijn voor aansluiting bedraagt maximaal 18 weken. ElaadNL streeft ernaar de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.

Hoe weet ik welke aansluiting geschikt is voor mijn laadpaal?
De benodigde capaciteit van de aansluiting is afhankelijk van de gekozen laadpaal en kunt u navragen bij de leverancier van de laadpaal. De gebruikelijke capaciteit voor een laadpaal met één wandcontactdoos is 3x25 Ampère. De gebruikelijke capaciteit voor een laadpaal met twee wandcontactdozen is 3x35 Ampère.

Welke laadpaal kan ik kiezen?
Een laadpaal kan niet zomaar worden aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. Belangrijk is dat het netbeheerdersgedeelte van de laadpaal voldoet aan de juiste eisen, dit om de hoge betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk te kunnen blijven garanderen. Uw leverancier kan u informeren over de mogelijke laadpalen die geschikt zijn voor het openbare elektriciteitsnet. Hier vindt u een overzicht van reeds goedgekeurde laadpalen. Indien u een laadpaal wilt plaatsen die nog niet is goedgekeurd, kan ElaadNL een keuring  verzorgen. Laat uw leverancier contact opnemen met ElaadNL via 026-3121776 of info@elaad.nl.

Waarom is een storingsdienst belangrijk?
De netbeheerder is verantwoordelijk voor storingen rondom de netaansluiting. Alle overige storingen dient de eigenaar van de laadpaal zelfstandig op te lossen, bijvoorbeeld middels een service- of onderhoudspartij. Om te kunnen bepalen om wat voor een storing het gaat, is het belangrijk om een storingsdienst te hebben. Indien het een storing rondom de netaansluiting betreft, moet de regionale netbeheerder worden ingeschakeld via het Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom (0800-9009).

Is het wenselijk om een onderhoudscontract voor mijn laadpaal af te sluiten?
Dit is afhankelijk van uw wensen en budget. Om er voor te zorgen dat de laadpaal operationeel is en blijft (ook in het geval van storingen), kunt een onderhoudscontract afsluiten. Hiervoor kunt u terecht bij een service- of onderhoudspartij naar keuze. Een andere mogelijkheid is om een onderhoudspartij in te schakelen zodra dit benodigd is.

Wat is een backofficesysteem en waarvoor dient dit?
Een backofficesysteem is een softwaresysteem dat door middel van een dataverbinding communiceert met de laadpaal. Dit maakt het mogelijk dat laadtransacties en uw kosten verrekend kunnen worden met gebruikers. Tevens kan een backoffice ervoor zorgen dat de laadpalen zichtbaar zijn voor onderhoud, zichtbaar zijn voor navigatiesystemen en gebruikt kunnen worden in speciale apps.

Wat is interoperabiliteit?
Als een laadpaal interoperabel is wil dit zeggen dat deze toegankelijk is voor alle laadpassen die geschikt zijn voor openbare laadpalen. Dit is gebruikersvriendelijk en zorgt voor een lage drempel om te laden aan uw laadpaal.